This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej www.free.ngo.pl/zumn
Jako jedyna organizacja mniejszości narodowych włączyła się w zorganizowaną działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Związek m.in. przeprowadził cykl szkoleń dla innych organizacji w regionach o dużym procencie mniejszości narodowych. Szkolenia te dotyczyły edukacji i tworzenia lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce. ZUMN zajmuje się realizacja różnych projektów, propagujących kulturę ukraińską, m.in.: „Bytowska Watra" - cykliczna impreza kulturalno-plenerowa odbywająca się od 1990 roku. Inicjatywa ma na celu integrację lokalnych społeczności Kaszubów i Ukraińców poprzez wspólną zabawę. „Ukraiński Jarmark Młodzieżowy"- prezentacja dorobku kulturalnego młodzieży ukraińskiej w Polsce. Impreza ma charakter cykliczny, odbywa się co roku od 1992. „Dni Kultury Ukraińskiej w Krakowie" - projekt ma na celu przezwyciężanie stereotypów i wzajemnych uprzedzeń poprzez popularyzację kultury ukraińskiej.
Wersja językowa: polska, ukraińska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: nie