This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Committee on the Elimination of Racial Discrimination www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm
CERD jest pierwszą instytucją stworzoną w ramach ONZ, której zadanie polega na monitorowaniu działań państw należących do organizacji pod kątem ich zgodności z deklaracją przestrzegania praw człowieka. Państwa, które ratyfikowały Międzynarodową Konwencję o Eliminacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej z 4 III 1991 r. muszą zatwierdzać okresowe raporty CERD. Komitet umożliwia ponadto składanie indywidualnych i grupowych skarg na dyskryminację na tle rasowym. CERD składa się z 18 ekspertów wybieranych na czteroletnią kadencję. CERD sporządza raporty dotyczące terroryzmu oraz przestrzegania praw człowieka.
Strona zawiera materiały informacyjne z sesji, dyskusji tematycznych oraz sprawozdania z działalności CERD.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Raporty: www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd/cerds.htm
Kontakt: Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Szwajcaria
Tel.: +41 22 917 9000
Fax. + 41 22 917 9022
E-mail: tb-petitions@ohchr.org