This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Teaching for Change www.teachingforchange.org
Teaching for Change to organizacja działająca na rzecz poprawy amerykańskiego modelu kształcenia dzieci i młodzieży. Głównym jej zadaniem jest włączanie w system edukacji problematyki nierówności społecznej oraz uwrażliwianie uczniów na przejawy dyskryminacji. Działalność organizacji opiera się m.in. na dystrybucji materiałów edukacyjnych (w ramach realizowanych projektów ich rozpowszechnianie jest bezpłatne). Na stronie Teaching for Change materiały te zebrane są w tematyczny katalog, co umożliwia zamówienie i otrzymanie za opłatą źródeł przydatnych przy opracowywaniu wybranych zagadnień. Strona oferuje też wiele linków do stron organizacji, stowarzyszeń, kampanii wspierających budowanie tolerancyjnego społeczeństwa, stron zawierających artykuły poruszające pomijane przez media aspekty aktualnych zdarzeń. Zadaniem witryny jest też poszerzenie programu nauczania o trudne, współczesne wydarzenia - jedna ze stron oferuje np. materiały edukacyjne na temat 11 IX 2001 r. i o wojnie w Iraku.


Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Katalog materiałów: www.teachingforchange.org/Catalog/catalog.html
2) Materiały do nauczania o 11 XI: www.teachingforchange.org/Sept11.htm
3) Materiały do nauczania o prawach obywatelskich: www.civilrightsteaching.org
Kontakt: Teaching for Change
PO Box 73038
Washington, DC 20056
USA
Tel.: 202-588-7204
Fax: 202-238-0109
E-mail: info@teachingforchange.org