This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) www.ercomer.org
ERCOMER współpracuje z wieloma ośrodkami na całym świecie m.in. z Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie, Uniwersytetem Stanforda w USA, czy Rosyjską Akademią Nauk.
Głównymi problemami badawczymi są, obok migracji międzynarodowych, stosunków etnicznych czy sytuacji imigrantów w nowym środowisku, takie zjawiska jak: wielokulturowość, wykluczenie społeczne na tle etnicznym, konflikty etniczne, rasizm i nacjonalizm. Centrum, obok działalności badawczej, pełni także rolę ośrodka szkoleń i informacji. Podstawowe działania tej instytucji to: promowanie badań, często prowadzonych w formie studiów porównawczych, za pomocą sieci naukowych kontaktów, wspieranie młodych badaczy, organizowanie seminariów i konferencji. Ośrodek oferuje również możliwość odbycia studiów porównawczych w zakresie migracji, stosunków etnicznych i wielokulturowości. Strona zawiera mnóstwo linków, najnowszych informacji, wyników badań, najnowszych publikacji.

Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: ERCOMER
Faculty of Social Sciences
Utrecht University
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
Holandia
Tel.: +31 30 253 4166
Fax: +31 30 253 4733
E-mail: ERCOMERsecr@fss.uu.nl