This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Założone przez Romki Stowarzyszenie Kobiet Romskich ma na celu zapobieganie marginalizacji Romów poprzez zachęcanie środowiska romskiego do prac na rzecz społeczności. Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji Romów poprzez udział w inicjatywach podejmowanych przez władze samorządowe, m.in. w zakresie szerzenia wiedzy o historii i kulturze Romów oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci o romskim pochodzeniu.

Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: E-mail: kobietyromskie@free.ngo.pl