This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. założono w 1996 r. Obecnie skupia 500 członków z 22 krajów, wśród nich są byli i obecni stypendyści Fundacji Boscha, lektorzy DAAD, osoby zainteresowane działalnością międzykulturową z Europy Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Organizacja realizuje swoje cele na drodze budowania sieci informacji i kontaktów oraz poprzez projekty edukacyjne i wymiany kulturalne. Forma realizacji projektów jest bardzo różna, od wycieczek przybliżających kulturę i specyfikę poszczególnych regionów Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, poprzez międzynarodowe seminaria poruszające historyczne i aktualne tematy, wystawy, projekcje filmowe, po międzynarodowe studenckie festiwale teatralne. Strona bogato dokumentuje zrealizowane i obecnie trwajace projekty, odsyła też do wydawanego dla członków organizacji periodyku "MitOst".

Wersja językowa: niemiecka
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Geschaftsstelle
Anne Stalfort
Schillerstrasse 57
D-10627 Berlin
Niemcy
Tel. +49-(0)30-31 51 74 70
E-mail: geschaeftsstelle@mitost.de, info@mitost.de