This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" to polski oddział założonej w 1920 r. Service Civil International (SCI), międzynarodowej organizacji pozarządowej propagującej pokój i porozumienie między narodami. Oddziały SCI są zarejestrowane jako organizacje niekomercyjne, działające na zasadzie wolontariatu. Na arenie międzynarodowej SCI ma status konsultanta przy UNESCO i Radzie Europy.
Celem Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest rozwijanie wolontariatu mającego na celu promowanie pokoju i tolerancji, rozwijanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi z różnych krajów, nacji, kultur i wyznań, udzielanie moralnego i praktycznego wsparcia osobom i grupom, które pracują z ludźmi upośledzonymi fizycznie i psychicznie, a także ludźmi, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie oraz promowanie możliwości zamiany służby wojskowej na służbę cywilną. Strona Stowarzyszenia zawiera aktualności, przedstawia realizowane projekty, raportuje efekty projektów już zrealizowanych oraz pokazuje, jak można włączyć się w wolontariat.

Wersja językowa: polska, angielska (częściowo)
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie "Jeden Świat"
ul. Krasińskiego 3A/1
60-830 Poznań
Polska
Tel.: +48 61 84 84 338
Fax: +48 61 84 84 337
E-mail: info@jedenswiat.org.pl