This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The United States Institute of Peace www.usip.org
Instytut służy Amerykanom i rządowi poprzez edukację, szkolenia, zagwarantowanie możliwości badawczych i serwisy informacyjne. Jego władze wybiera prezydent Stanów Zjednoczonych; wybór ten zatwierdza Senat. Instytut poszerza wiedzę społeczeństwa o zmiennej naturze stosunków międzynarodowych, wskazując najlepsze strategie prewencji, rządzenia oraz pokojowej, ugodowej dyplomacji. Wspiera również władze legislacyjne i wykonawcze Stanów Zjednoczonych. Zadaniem Instytutu jest udział w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych poprzez wspieranie dialogu. Organizuje także szkolenia dla specjalistów z instytucji międzynarodowych i pozarządowych w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z konfliktami oraz technik ich rozwiązywania. Kładzie nacisk na edukację młodych oraz informowanie opinii publicznej o działaniach pokojowych.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Programy edukacyjne i szkoleniowe: www.usip.org/et.html
2) Publikacje: www.usip.org/peacewatch/index.html
3) Raporty: www.usip.org/pubs/reports.html
Kontakt: United States Institute of Peace
1200 17th Street NW
Washington, DC 20036
USA
Tel.: (202) 457-1700
Fax: (202) 429-6063
E-mail: usiprequests@usip.org