This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
Centrum dąży do nawiązania dialogu pomiędzy stronami konfliktu oraz do jego pokojowego rozwiązania. Jednocześnie stara się wykreować swój wizerunek jako organizacja godna zaufania, dbająca o dyskrecję i dobrze poinformowana. Zwraca uwagę na bieżące i potencjalne problemy oraz proponuje stosowne rozwiązania. Na stronie organizacji istnieje niezależne forum służące wymianie praktycznych informacji, oraz opis wszystkich prowadzonych przez nią programów. Centrum jest dotowane przez rzady, instytucje, osoby prywatne i organizacje (np. Czerwony Krzyż).
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Roczne raporty z działalności Centrum: www.hdcentre.org/?aid=48
2) Publikacje: www.hdcentre.org/?aid=111
3) Biuletyn "Small Arms" w formacie PDF: hdcentre.org/index.php?aid=61
4) Doniesienia medialne (pliki PDF i dźwiękowe): hdcentre.org/?aid=39
5) Okazjonalne publikacje i raporty ze spotkań: hdcentre.org/index.php?aid=64
Kontakt: The Centre for Humanitarian Dialogue
114 Rue de Lausanne
CH-1202 Geneva
Szwajcaria
Tel.: + 41 22 908 11 30
Fax: +41 22 908 11 40
E-mail: info@hdcentre.org