This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
HMI została powołana do życia w 1930 r. Jej siedziba mieści się w indyjskiej miejscowości Hyderabad. To jedyna tego rodzaju placówka w Azji, która oprócz programów badawczych i edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem, realizuje również własne projekty praktycznego rozwiązywania konfliktów na tle religijnym, a także uczestniczy w podobnych akcjach, przeprowadzanych przez inne instytucje. W projektach tych ujęto np. kwestie porozumienia, rozwoju samorządności i poprawy jakości życia w ramach zróżnicowanych społeczności lokalnych, udziału kobiet i organizacji kobiecych w procesach pojednania oraz przezwyciężenia podziałów religijnych i kastowych w Indiach.
Oferta Instytutu obejmuje ponadto studia podyplomowe, magisterskie i doktoranckie w zakresie kultury, historii i języków islamu oraz dialogu między religiami. Mieszczą się w niej także seminaria i stypendia naukowe, kursy letnie oraz wykłady i szkolenia poza instytutem, tak w kraju, jak i za granicą. Swoim studentom i stypendystom HMI zapewnia dostęp do własnej biblioteki, narzędzi badawczych, publikacji książkowych i wydawanego dwa razy w roku biuletynu (brak wersji online).
Strona zawiera informacje o programach zajęć i aktualnie realizowanych projektach oraz wskazówki dotyczące podań o stypendia, formularze prenumeraty i zgłoszeń do udziału w kursach.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Henry Martyn Institute
5-8-660/1/B/1, Chirag Ali Lane
P.O. Box 153
Hyderabad 500 001, A.P.
Indie
Tel./Fax: 24014258, 24014231, 24014565
E-mail: hyd1_hmiis@sancharnet.in