This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" ma swoją siedzibę w renesansowym pałacyku o tej samej nazwie, położonym w malowniczym parku na Woli Justowskiej, jednej z dzielnic Krakowa. W historycznym kompleksie Willi Decjusza działalność prowadzi Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą znane osobistości ze świata nauki, gospodarki i kultury. U podstaw programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promowanie pluralizmu i tolerancji w życiu publicznym. Wiele projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie, ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej i metody zarządzania kulturą. Równie ważne miejsce w programach Willa Decjusza przyznaje roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym (istnieje program stypendialny Homines Urbani dla pisarzy i tłumaczy). Stowarzyszenie zajmuje się problemami integracji europejskiej, ochrony dziedzictwa kulturowego, problematyką mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji. Stowarzyszenie kieruje wiele propozycji do młodych ludzi z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy (m.in. Letnia Szkoła Wyszehradzka, Letnia Akademia Sztuki). Ponadto prowadzone są warsztaty, spotkania na temat edukacji międzykulturowej, wielokulturowości oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Na stronie przedstawiona jest także informacja o nagrodzie im. Sergio Vieira de Mello, przyznawanej za osiągnięcia w dziedzinie demokracji oraz praw i obowiązków człowieka.
Wersja językowa: angielska, polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje
Kontakt: Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul 28 Lipca 17 A
30-233 Kraków
Polska
Tel.: + 48 12 4253638, 4253644, 4253623
Fax: + 48 12 4253663
E-mail: villa@villa.org