This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
W 1994 roku amerykański reżyser filmowy Steven Spielberg założył Fundację Zapisu Historii Ocalałych Shoah (Fundacja Shoah, Survivors of the Shoah Visual History Foundation). Celem tego przedsięwzięcia było zebranie oraz nagranie relacji Ocalonych z Zagłady oraz świadków Holokaustu. Fundacja Shoah przeprowadziła wywiady w 56 krajach, nagrywając je w 32 językach.

Po zgromadzeniu blisko 52 000 relacji, aktualnym zadaniem Fundacji jest zastosowanie archiwum wywiadów w celach edukacyjnych. Misją Fundacji jest bowiem przezwyciężanie uprzedzeń, nietolerancji i fanatyzmu oraz cierpień, które one powodują.
Strona oferuje wiele pomocy edukacyjnych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami na całym świecie w celu zapewnienia dostępu do materiałów jak najszerszemu gronu odbiorców. Na stronach internetowych można obejrzeć fragmenty materiałów wizualnych, zebranych przez Fundację.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Survivors of the Shoah
Visual History Foundation
P.O. Box 3168
Los Angeles, CA 90078-3168
USA
Tel.: +1 818 777 7802
E-mail: webmaster@vhf.org