This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Teaching Tolerance www.teachingtolerance.org, www.tolerance.org/teach
Organizacja Teaching Tolerance powstała w 1991 z inicjatywy Southern Poverty Law Center, jako odpowiedź na wzrost poziomu nietolerancji i liczby przestępstw na tle rasistowskim wśród młodzieży. Głównym celem organizacji jest wspieranie wysiłków nauczycieli w promowaniu, nie tylko w salach lekcyjnych, szacunku wobec odrębności. Strona zawiera informacje dotyczące programów nauczania promujących tolerancję i walkę z uprzedzeniami, gotowe sylabusy zajęć oraz opisy działań wprowadzanych w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Najciekawsze inicjatywy są prezentowane zarówno na stronie jak i w magazynie Teaching Tolerance, wydawanym dwa razy w roku. Znaleźć tu można również najnowsze wiadomości z prasy amerykańskiej na temat tolerancji i walki z uprzedzeniami.
Wersja językowa: angielski
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak. Witryna zawiera osobne sekcje dla nauczycieli, rodziców (o tolerancji w domu) i dzieci. Ta ostatnia, w bardzo wesołej i kolorowej oprawie, proponuje interaktywne gry, pomagające dziecku zrozumieć pojęcia i zjawiska związane z nietolerancją. Teaching Tolerance tworzy i dystrybuuje bezpłatne materiały i programy zajęć dla nauczycieli, dotyczące walki z uprzedzeniami na różnym poziomie nauczania („expand Your resources"). Są to wysokiej jakości kasety video z tekstami, podręczniki, plakaty. Na stronie działa forum, gdzie można podzielić się doświadczeniami i pomysłami na zajęcia lekcyjne. Można tu znaleźć również wyszukiwarkę umożliwiającą prowadzenie własnych poszukiwań w sieci.
Kontakt: Teaching Tolerance
c/o The Southern Poverty Law Center
400 Washington Ave.
Montgomery, AL 36104
U.S.A.
Tel.: 334-956-8200
Fax: 334-956-8488
E-mail: privacy@tolerance.org