This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest upowszechnianie wolności i praw obywatelskich oraz ich ochrona. Klub podejmuje działania służące rozwojowi demokracji w Polsce, propaguje ideę gospodarki rynkowej oraz integrację Polski z Unią Europejską. Poprzez działalność edukacyjną Fundacja zajmuje się także walką o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Wspieraniu tych przedsięwzięć służą programy realizowane przez Fundację oraz dystrybucja bezpłatnych wydawnictw książkowych, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wspomniane programy bazują na różnorodnych formach kształcenia - od debat i konferencji po studenckie szkoły letnie. W realizacji tego typu przedsięwzięć Fundacja współpracuje z wieloma innymi organizacjami z całego świata.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
bezpłatne wydawnictwa książkowe i elektroniczne oraz materiały z konferencji
Kontakt: Fundacja Klub Obywatelski
skr. poczt. 86
00-956 Warszawa 10
Tel.: +48 (022) 827 48 16
Fax: +48 (022) 827 78 51
E-mail: fundacja@klub-obywatelski.org.pl