This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.historiazydow.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

Serwis internetowy "Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłość" ma na celu zwrócenie uwagi na problem tolerancji, uwrażliwienie młodzieży na istniejące między ludźmi różnice (kulturowe, etniczne, religijne, polityczne) oraz na prawo do równego traktowania. Serwis powstał dzięki współpracy Domu Anny Frank w Amsterdamie, Fundacji im. Stefana Batorego, Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie i Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie (które koordynuje tworzenie i rozbudowywanie serwisu w Polsce). Serwis zawiera multimedialną prezentację, w postaci 24 slajdów, wystawy "Żydzi w Polsce. Swoi czy Obcy", poświęconej dziejom i teraźniejszości Żydów w Polsce. Od 1998 roku wystawa pokazywana była w kilkudziesięciu miastach polskich i niemieckich. Ponadto w serwisie zamieszczono opis wystawy "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy" oraz opracowanie "Dziennik Dawida Rubinowicza", będące świadectwem losu żydowskich dzieci z czasów II wojny światowej. Strona zawiera również rozbudowaną ofertę edukacyjną dla nauczycieli i uczniów. W sekcji nauczycielskiej, proponowane są gotowe materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które bezpośrednio nawiązują do części merytorycznej serwisu. Prezentuje się tu również wskazówki bibliograficzne oraz bieżące informacje na temat seminariów i szkoleń dla nauczycieli. Struktura serwisu umożliwia jego rozbudowę, poprzez zamieszczanie autorskich rozwiązań dydaktycznych. Część serwisu, kierowana do uczniów, zachęca do wyrażania opinii i przemyśleń na tematy związane z w/w problematyką, do dzielenia się swoimi pomysłami i prezentowania projektów edukacyjnych, realizowanych w szkołach. Zawiera ogłoszenia o konkursach oraz prace uczniów.
Wersja językowa: polska (+mapa strony w języku niemieckim i angielskim)
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
o wystawa w formie internetowej (również w języku niemieckim)
o scenariusze lekcji (test wiadomości, fragmenty tekstów źródłowych)
o wskazówki bibliograficzne i nowości wydawnicze
o program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych
Kontakt: Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie
ul. Rajska 10/5
31- 124 Kraków
Polska
Tel./faks: + 48 12 634 07 57
E-mail: pdzentr@kr.onet.pl