This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Intercultural Communication (Komunikowanie Międzykulturowe) www.immi.se/intercultural/
Intercultural Communication (Komunikowanie Międzykulturowe) stawia sobie za cel promowanie badań oraz kształcenie w zakresie komunikowania międzykulturowego, zmierzającego do usprawnienia komunikacji i zapobiegania ewentualnym kryzysom, które mogłyby jej zagrozić. Działania wynikają z przekonania, iż studia nad naturą podobieństw i różnic lingwistycznych i kulturowych mogą odegrać bardzo pozytywną i konstruktywną rolę.
Periodyk wyrósł z działań the Nordic Network for Intercultural Communication (Nordyckiej Sieci Komunikowania Międzykulturowego). Ma on na celu zachęcenie badaczy do dalszej pracy, jak również dzielenia się wynikami swych badań z kolegami. Stwarza on także możliwość poddania artykułów ocenie innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Nadsyłane prace mogą dotyczyć wszelkich aspektów komunikowania międzykulturowego.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
poszczególne artykuły dotyczą różnych aspektów komunikowania międzykulturowego, od wpływu, jaki ma nań kultura ojczysta, poprzez analizy różnych przypadków (jak np. Finowie i Australijczycy w spotkaniach z innymi kulturami), do komunikowania międzykulturowego w środowisku wirtualnym.
Kontakt: Intercultural Communication
Beatriz Dorriots
Department of Linguistics, Göteborg University
Box 200, 405 30 Göteborg
Szwecja
E-mail: ic@immi.se