This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Global Information Networks in Education (GINIE) www.ginie.org
GINIE służy jako "wirtualna wspólnota edukacyjna" dla udoskonalania kształcenia w krajach objętych lub zagrożonych kryzysem. Powstała jako odpowiedź na potrzebę szybkiego i łatwego dostępu do informacji na temat dotychczasowych badań i osiągnięć profesjonalistów działających na tym polu. Umożliwia wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy ciałami ustawodawczymi, inwestorami, sponsorami, badaczami i praktykami zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym. Sieć GINIE zawiera strony internetowe z linkami do dokumentów; do partnerów GINIE i stron organizacji zajmujących się tą samą lub pokrewną tematyką; bazę danych z wyszukiwarką; programy ułatwiające przesyłanie danych do GINIE; konferencje on–line. Główne obszary działalności GINIE to: 1. polityka – planowanie i ocena; 2. nauka i nauczanie; 3. prawo, sprawiedliwość i różnorodność; 4. kształcenie pracowników i rozwój ekonomiczny wspólnoty.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
- The Humanitarian Times – dla pracowników organizacji pomocy humanitarnej
- The IIEP Newsletter – planowanie i zarządzanie edukacją (po angielsku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku i portugalsku)
- World Newsletter – szkoły poszuku
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Global Information Networks in Education
Institute for International Studies in Education
School of Education
University of Pittsburgh
5K01 Forbes Quadrangle
Pittsburgh, PA 15260
USA
Tel.: (412) 648-7114
Faks: (412) 624-2609
E-mail: ginie@pitt.edu