This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute (EI) to organizacja założona w Jerozolimie w 1996 r., inicjująca działania zmierzające ku lepszemu porozumieniu i wspólnej refleksji w ramach różnych religii. Zadaniem trzech instytucji, The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network jest "budowanie mostów dialogu i współpracy".
The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions jest wyjątkową instytucją, stanowiącą nie tylko placówkę akademicką w pełnym tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim miejsce, gdzie bez uprzedzeń spotykają się i pracują reprezentanci największych religii.
The Elijah Interfaith Academy to miejsce tworzenia ram współpracy i dialogu pomiędzy religiami poprzez organizację wykładów, kursów akademickich, seminariów oraz przestrzeń pracy dla teoretyków i liderów różnych wyznań nad wpływem ruchów religijnych na przestrzeń społeczną.
The Elijah Educational Network to pierwsza tego typu sieć współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie dialogu między religijnego. Stanowi część EI, promując jego osiągnięcia na świecie oraz współorganizując sesje naukowe czy konferencje. Strona EI zawiera liczne artykuły naukowe oraz materiały edukacyjne.
Wersja językowa: angielska, w części również francuska i hebrajska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
www.elijah.org.il/protocols/index.shtml
Kontakt: The Elijah Institute
10 Caspi St.
Jerozolima
Izrael 93554
Tel.: +972-52-780-069
Fax +972-2-673-3465
E-mail: admin@elijah.org.il