This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Centralna Azja i Kaukaz www.ca-c.org
Azja Centralna i Kaukaz jest prywatnym Centrum Informacyjno-Analitycznym (IAC), zarejestrowanym w szwedzkim mieście Luleo od listopada 1998 roku. Dr Murad Esenov (Szwecja) jest założycielem i prezydentem Centrum, które zostało powołane na podstawie istniejącego od 1998 IAC Centralna Azja.
Głównymi celami IAC jest nauczanie i analiza społecznej i politycznej sytuacji w państwach Azji Centralnej i Kaukazu, a także stworzenie informacyjnej bazy danych oraz jej upowszechnianie.
W działalność IAC angażowani są głównie naukowcy z państw Azji Centralnej i Kaukazu. Informatyczno-analityczna działalność Centrum przejawia się w następujących obszarach tematycznych:
- Demokracja i instytucje własności prywatnej w państwach Azji Centralnej i Kaukazu
- Międzypaństwowa integracja w Azji Centralnej i na Kaukazie
- Religia w społecznym i politycznym życiu państw Azji Centralnej i Kaukazu
- Konflikty etniczne w państwach Azji Centralnej i Kaukazu: sposoby wczesnego przeciwdziałania i osiągania kompromisu
- Rola surowców w kształtowaniu narodowej niezależności w państwach Azji Centralnej i Kaukazu
- Sprawy bezpieczeństwa narodowego i regionalnego w Azji Centralnej i na Kaukazie

Wersja językowa: rosyjska, angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Central Asia and the Caucasus
Rodhakegrand 21
97454 Luleĺ
Szwecja