This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/~ievr/eng/welcome.htm
Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego dokumentuje wszystkie propozycje zmian w projekcie Konstytucji Europejskiej zgłaszane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, śledzi także debatę na temat przyszłego kształtu Unii. Przedstawiciele Instytutu przygotowują ekspertyzy nowych projektów oraz doradzają instytucjom publicznym i prywatnym w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Jedną z ważniejszych jednostek Instytutu jest Centrum Europejskiego Języka Prawnego, którego zadaniem jest tłumaczenie tekstów prawnych na kilka języków europejskich, a także rozwijanie jednolitej terminologii prawniczej. Obecne projekty Centrum to słownik terminów dotyczących relacji państwo-kościół (angielsko-francusko-niemiecko-łaciński), angielsko-niemiecki słownik prawa konstytucyjnego, w przygotowaniu jest także prawniczy słownik niemiecko-turecki. Inny obszar zainteresowań Instytutu to porównanie relacji państwo-kościół w różnych krajach Europy oraz gromadzenie bazy danych i tekstów prawniczych związanych z tą tematyką.
Wersja językowa: angielska, niemiecka, francuska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
- Projekt Konstytucji Europejskiej i publikacje z nim związane
- Konstytucje wszystkich krajów Unii Europejskiej w językach oryginalnych i w wersji angielskiej
- Konstytucje większości państw świata
- różne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także sądów państw członkowskich
Kontakt: University of Trier
Institute for European Constitutional Law
Prof. Dr. Gerhard Robbers
D-54286 Trier
Germany
Tel.: +49 (0)651 201-2541
Fax: +49 (0)651 201-3905
E- mail: robbers@uni-trier.de, ievr@uni-trier.de