This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
UNESCO to wyspecjalizowana agenda ONZ powstała w 1946 r. (w konferencji założycielskiej wzięły udział 44 państwa, w tym Polska). W dziedzinie edukacji UNESCO działa na rzecz zwalczania analfabetyzmu i rozwoju szkolnictwa. UNESCO inicjuje, organizuje i koordynuje międzynarodowe programy badawcze. Zadaniem organizacji jest także ochrona dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Prowadzi ona w tym zakresie rozliczne kampanie.
Na stronie internetowej UNESCO można znaleźć informacje na temat działalności organizacji w zakresie edukacji, nauk przyrodniczych i społecznych oraz kultury i rozwoju komunikacji międzynarodowej.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska, rosyjska, arabska, chińska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: UNESCO
7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
Francja
Tel. +33 (0)1 45 68 10 00
Fax. +33 (0)1 45 67 16 90
E-mail: bpiweb@unesco.org