This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies www.nd.edu/~krocinst/index.html
Prace naukowo-badawcze Instytutu skupiają się na religijnym i etnicznym wymiarze konfliktów i budowania pokoju. Badacze zajmują się etyką i rolą międzynarodowych instytucji i norm w pokojowym współistnieniu społeczeństw, a także wpływem stosowania sankcji ekonomicznych i politycznych na utrzymanie pokoju. Instytut prowadzi programy badawcze związane z budowaniem pokoju w powiązaniu z religią, etnicznością, rozwiązaniami prawnymi. Zajmuje się także dynamiką konfliktów, sposobami ich przekształcania i wygaszania. Instytut szkoli osoby zajmujące się rozwiązywaniem konfliktów, organizuje staże, stypendia i warsztaty, współpracuje z wieloma pozarządowymi i religijnymi organizacjami. Misją Instytutu Kroc, podobnie jak katolickiego Uniwersytetu Notre Dame przy którym działa Instytut, jest wspieranie dialogu między religiami oraz współpracy między religijnymi i świeckimi tradycjami. Na stronach dostępne publikacje Instytutu oraz materiały dotyczące realizowanych badań i projektów.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1. Prenumerata publikacji: www.nd.edu/~krocinst/subscribe.html
2. Publikacje www.nd.edu/~krocinst/publications/index.html
Kontakt: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies
100 Hesburgh Center for International Studies
University of Notre Dame
P.O. Box 639
Notre Dame, IN 46556-0639
USA
Tel.: (574) 631-6970
Fax: (574) 631-6973
E-mail: krocinst@nd.edu