This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Singapore Mediation Centre (SMC) www.mediation.com.sg
SMC zostało zarejestrowane w 1997 r. jako bezstronna organizacja non-profit, finansowana przez rząd. Organizacja pomaga i ułatwia mediacje, negocjacje oraz dostarcza alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez wsparcie logistyczne, administracyjne i personalne. Organizuje szkolenia uczące technik negocjacyjnych i mediacyjnych. Akredytuje i utrzymuje zespół mediatorów. Prowadzi konsultacje w zakresie rozstrzygania sporów i alternatywnych metod radzenia sobie z nimi. Promuje mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów. SMC regularnie organizuje warsztaty, seminaria oraz kursy.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1)Statystyki: www.mediation.com.sg/mediation_statistics.htm
2)Procedury mediacyjne: www.mediation.com.sg/mediation_procedure.htm
3)Dokumenty procedur i porozumień: www.mediation.com.sg/mediation_doc.htm
Kontakt: Singapore Mediation Centre
3 St. Andrew's Road
Third Level, City Hall
Singapur 178958
Tel: (65) 6332 4366
Fax: (65) 6334 4940
E-mail: enquiries@mediation.com.sg