This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Saferworld www.saferworld.org.uk
Saferworld publikuje m.in. raporty z badań, analizy z zakresu handlu bronią i podejmowania działań prewencyjnych dla dyplomatów itp. Organizacja podejmuje również dialog z przedstawicielami rządów. Saferworld rozwija również i wdraża regionalne programy w południowej i wschodniej Afryce, na Bałkanach i Kaukazie oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. Przygotowuje seminaria, współpracuje z mediami w celu podniesienia świadomości społecznej, przedstawia konkretne programy mające zapobiec procederowi handlu bronią. Na stronie znajdziemy programy działań na rzecz zapobiegania konfliktom, wycinki prasowe, statystyki, publikacje, linki do stron o podobnej problematyce.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
Publikacje, raporty z badań i seminariów w formacie PDF: www.saferworld.org.uk/publications/
Kontakt: Saferworld
28 Charles Square
London N1 6HT
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 20 7324 4646
Fax: +44 (0) 20 7324 4647
E-mail: general@saferworld.org.uk