This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Pro Asyl www.proasyl.de
Pro Asyl wspomaga starania uchodźców w uzyskaniu azylu, a także dąży do poprawy ich sytuacji. Organizacja oferuje pomoc w prowadzeniu spraw sądowych, porady oraz wsparcie finansowe.
Swoją działalność skupia głównie na organizowaniu różnego rodzaju imprez, spotkań, sympozjów i konferencji, których zadaniem jest szerzenie tolerancji w społeczeństwie niemieckim. Co roku inicjuje Dzień Uchodźcy. We współpracy z parafiami, organizacjami charytatywnymi, związkami zawodowymi i gminami organizuje z tej okazji liczne imprezy mające na celu przybliżenie ludziom problemów uchodźców.
Liczne artykuły w prasie, broszury, ulotki a przede wszystkim szkolenia organizowane przez organizację dostarczają rzeczowych informacji i mają na celu zapobieganie tendencjom rasistowskim w społeczeństwie niemieckim. Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnych broszur, plakatów i kart pocztowych Pro Asyl.
Na stronie internetowej znajdują się także przydatne linki do organizacji o podobnym profilu.
Wersja językowa: niemiecka, angielska (częściowo), francuska (częściowo)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Pro Asyl
Postfach 160 624
60069 Frankfurt/M.
Niemcy
Tel.: (+49) 069 - 23 06 88
Fax: (+49) 069 - 23 06 50
E-mail: proasyl@proasyl.de