This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
CODEP. The Conflict, Development and Peace Network www.codep.org.uk
Sieć CODEP została założona w 1993 r. w Wielkiej Brytanii jako forum dyskusyjne dla naukowców, organizacji oraz praktyków zaangażowanych w procesy pokojowe, którzy starają się dotrzeć do źródeł konfliktu i odkryć ich wpływ na ludzkie życie. Forum dostarcza informacji, wiedzy oraz metod i technik rozwiązywania konfliktów drogami pokojowymi.
CODEP jest organizacja charytatywną, sponsorowaną przez Departament Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii oraz brytyjskie i międzynarodowe organizacje charytatywne.
Działania CODEP to przede wszystkim spotkania przy okrągłym stole, gdzie wymienia się poglądy i pomysły dotyczące polityki zapobiegania konfliktom, zarządzanie bazą kontaktów dla organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz innych zainteresowanych pokojowym rozwiązywaniem konfliktów, organizacja corocznych konferencji międzynarodowych, dotyczących rozwoju procesów pokojowych. CODEP zajmuje się także organizowaniem grup tematycznych, zajmujących się konfliktami w różnych dziedzinach życia.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Conflict, Development and Peace Network (CODEP)
Bradley's Close
74-77 White Lion Street
Londyn N1 9PF
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)20 7278 4402
Fax: +44 (0)20 7833 4102
E-mail: mail@codep.org.uk