This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
United for Intercultural Action www.unitedagainstracism.org
United for Intercultural Action jest organizacją zrzeszającą przeciwników rasizmu, nacjonalizmu i faszyzmu, zajmującą się również prawami migrantów i uchodźców.United for Intercultural Action jest siecią europejską działającą przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi i faszyzmowi. Sieć skupia 550 dobrowolnie współpracujących organizacji z 49 krajów.

Została utworzona po to, by czynnie przeciwdziałać rasizmowi, nacjonalizmowi i dyskryminacji, a także by walczyć o prawa migrantów i uchodźców. Deklaruje tolerancyjność wobec odmiennych zapatrywań. Proponuje współpracę kulturalną. Ma w swoim dorobku zorganizowanie szeregu akcji np. "Tydzień Przeciwko Rasizmowi", "Dzień Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmowi" i wielu innych.
United jest niezależna od partii politycznych, rządów i innych organizacji. Środki finansowe otrzymuje od popierających ją instytucji, fundacji, osób prywatnych i narodowych ministerstw, Rady Europy oraz Komisji Europejskiej. Wszystkie z działań United mają więcej niż jednego sponsora. United jest w stałym kontakcie ze środkami masowego przekazu w celu wzbudzenia większego zainteresowania społeczeństwa tematyką rasizmu, dyskryminacji, a także w celu odpowiedniego nagłośnienia podejmowanych akcji, promujących cele organizacji. Materiały United są rozpowszechniane w całej Europie.

Co dwa miesiące United wydaje specjalny kalendarz, zawierający szczegóły kampanii, akcji, seminariów wraz bazą adresową. Prowadzi też Europejską Bazę Adresów Przeciwko Rasizmowi, zawierającą adresy ponad 1500 organizacji o podobnym profilu.
Wersja językowa: angielska, francuska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: United For Intercultural Action
European Network Against Nationalism, Racism,
Fascism and in Support of Migrants and Refugees
Postbus 413
NL-1000 AK Amsterdam
Holandia
Tel: +31-20-6834778
Faks: +31-20-6834582
E-mail: info@unitedagainstracism.org