This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
UNESCO www.unesco.ru
Większość publikacji to artykuły przedstawiane na międzynarodowych konferencjach poruszających kwestie związane z tolerancją. Na stronie można zapoznać się ze skryptem dla studentów i doktorantów pedagogiki i psychologii, nauczycieli i wykładowców pt. „Wykształcenie wielokulturowe" Dmitrijew G. D, 1999 oraz publikacją „Właściwości i regionalne aspekty narodowościowej polityki Rosji okresu po ‘pierestrojce’ - Tolerancja jako zasada narodowościowej polityki" Ignatow W, G, Butow W. I.
Wersja językowa: rosyjska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: E-mail: moscow@unesco.ru