This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
"Pomagamy". Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
Serwis internetowy oraz bezpłatne pismo "Pomagamy" wydawane jest w ramach Programu Edukacji Humanitarnej przez Polską Akcję Humanitarną. Jego celem jest budowa społeczeństwa otwartego. Na stronach serwisu znajduje się ponad 450 artykułów zebranych w katalogach tematycznych oraz numery archiwalne pisma "Pomagamy". Serwis podejmuje szerokie spektrum zagadnień: od praw człowieka, przez problemy uchodźców, aż do aspektów rasizmu i zjawiska wielokulturowości. Możemy tu także przeczytać artykuły dotyczące działalności tego typu znanych organizacji, jak Amnesty International czy Human Rights Watch.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/3
00-031 Warszawa
Polska
E-mail: marcin.wojtalik@pah.org.pl