This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Coexistence Initiative (TCI) www.coexistence.net
The Coexistence Initiative pełni rolę biura informacyjnego, organizatora, pośrednika oraz partnera (często partnera strategicznego) dla osób i organizacji zajmujących się tematyką współistnienia oraz dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Zajmuje się ona także tworzeniem i udostępnianiem materiałów dydaktycznych i informacyjnych, pilotowaniem projektów demonstracyjnych oraz pomocą w powielaniu już istniejących materiałów w celu maksymalizowania dostępu do nich ludzi zaangażowanych w procesy pokojowe. Organizacja ta dąży do udoskonalenia wymiany informacji zarówno wśród osób już zaangażowanych w inicjatywy związane ze współistnieniem, jak i z osobami pozostającymi na zewnątrz, a także do wprowadzenia zasad współistnienia do ustaw, programów szkolnych, itp.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: TCI Noticeboard: dwutygodnik – kompilacja informacji na tematy związane z misja TCI. Dystrybucja : poczta elektroniczna i tradycyjna Mailing list – publikacje oraz informacje związane z działalnością TCI
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The Coexistence Initiative
477 Madison Avenue
Fourth Floor
New York, NY 10022
USA
Tel.: 1-212-303 9445
Fax: 1-212-980 4027
Email: info@coexistence.net