This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Searchlight www.searchlightmagazine.com
"Searchlight" to główny brytyjskie czasopismo, podejmujące na swoich łamach problematykę walki z rasizmem, neonazizmem, faszyzmem i innymi formami uprzedzeń. Searchlight opisuje te zjawiska w różnych obszarach: od edukacji, przez monitorowanie działalności grup rasistowskich i innych, organizowanie kampanii zwalczających wszelkie "izmy", po kreowanie wewnętrznej polityki państwa.

"Searchlight" jako organizacja istnieje już ponad 40 lat. Powstała w 1962 roku, kiedy to grupa ludzi, w reakcji na działalność neonazistów, założyła Stowarzyszenie Searchlight (Searchlight Association). Jako miesięcznik "Searchlight" wychodzi od 1975 roku. Dziś działa nie tylko na obszarze Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie.
Działalność:
· spotkania - rocznie odbywa się około 200 spotkań (głównie Wielka Brytania i inne kraje europejskie),
· współpraca ze szkołami i uniwersytetami,
· porady i współpraca z mediami,
· kształtowanie polityki państwa,
· badania, tworzenie baz danych na temat działalności organizacji faszystowskich i rasistowskich,
· organizowanie kampanii, różnego rodzaju akcji i demonstracji,
· publikacje, np. "When Hate Comes to Town - Community Responses to Racism and Fascism".
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak (przy: TUFS - Trade Union Friends of Searchlight)
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: E-mail: editors@searchlightmagazine.com