This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides jest organizacją założoną w 1995 r. z inicjatywy fanów brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. W mieście Sheffield 44% mieszkańców to ludność czarnoskóra i pochodzenia azjatyckiego. Impulsem dla przedsięwzięcia były nasilające się rasistowskie incydenty na stadionie. Celem akcji jest zbliżenie kibiców piłkarskich z różnych środowisk. Projekt skierowany jest zarówno do działaczy sportowych, kibiców jak i samych piłkarzy. Football Unites, Racism Divides prowadzi działalność na gruncie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Aktywność na polu lokalnym polega na promowaniu i udzielaniu pomocy trenerom piłkarskim pochodzącym z grup mniejszościowych, prowadzeniu akcji antyrasistowskich w szkołach czy wspieraniu klubów sportowych o korzeniach etnicznych. Natomiast na gruncie krajowym i międzynarodowym działalność skupia się na współpracy z innymi tego typu organizacjami i wspomaganiu kampanii skierowanych na walkę z rasizmem na arenach sportowych. Organizacja posiada pokaźne zbiory czasopism, książek, materiałów video oraz archiwum zinów wydawanych przez fanów piłkarskich. Dostępne są także materiały w formie elektronicznej.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Football Unites, Racism Divides
The Stables
Sharrow Lane
Sheffield S11 8AE
Wielka Brytania
Tel.: 0114 2553156
E-mail: enquiries@furd.org