This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Związek reprezentuje interesy członków w stosunkach z polskimi organami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi polskimi organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz w stosunkach z organami państwowymi Republiki Federalnej Niemiec, z organami poszczególnych Krajów Związkowych i w stosunkach z niemieckimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi działającymi w Polsce. Strona zawiera linki do czasopism i radia mniejszości niemieckiej.
Przynależący do mniejszości: 400.000 obywateli
Zamieszkiwany obszar: Górny Śląsk, Warmia-Mazury, Szczecin/Pomorze i Prusy Wschodnie/Gdańsk (łącznie z Toruniem i Bydgoszczą), Dolny Śląsk, region Poznań
Wersje językowe:Wersja językowa: polska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG)
ul. Krupnicza 15
45-013 Opole
Tel.: +48 77 4538507, 4547878, 4411182