This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Charytatywna organizacja kanadyjska Peacemakers Trust stawia sobie za cel prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i szerzenia pokoju na świecie. Organizacja skupia działania na promowaniu pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz na zapobieganiu łamaniu praw człowieka. Peacemakers Trust zajmuje się ponadto analizą konfliktów o podłożu kulturowym, prawnym bądź społecznym; organizacja stawia sobie również za cel popularyzowanie publicznej debaty na temat pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Niezwykle rozbudowana strona organizacji zawiera wykaz publikacji i materiały edukacyjne, informacje dotyczące aktualnych szkoleń, wyszukiwarkę ułatwiającą poruszanie się po stronie organizacji oraz bardzo dużo linków.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
1) Artykuły naukowe i studia przypadków: www.peacemakers.ca/publications/papers.html
2) Bibliografia: www.peacemakers.ca/bibliography
Kontakt: Peacemakers Trust
1745 Garnet Road
Victoria, B.C. V8P 3E2
Kanada
Tel.: +250 477 0129
Fax: +250 477 0152
E-mail: website@peacemakers.ca