This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Eurasia Foundation (Fundacja Eurazja) www.efsccp.org, eurasia.org.ru
Fundacja Eurazja utworzyła Program Współpracy Południowego Kaukazu (SCCP) w 1998 roku. Program miał na celu zacieśnienie kontaktów i współpracę pomiędzy wiodącymi organizacjami w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji. Od swojego powstania program sfinansował 66 projektów współpracy. Priorytetowe dziedziny finansowania projektów dotyczą rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i polityki publicznej, ostatnio rozszerzono działalność także w dziedzinach ochrony środowiska i polityki kulturalnej.
Jedna z głównych inicjatyw dotyczyła poparcia dla rozwoju grup zajmujących się prawami obywatelskimi w Południowym Kaukazie - Development of Civil Rights Advocacy Groups in the South Caucasus.
Organizacjami partnerskimi tego programu były:
ˇ Fundusz Przeciwko Naruszaniu Prawa (Armenia)
ˇ Byli Więźniowie Polityczni Skazani za Walkę w Obronie Praw (Gruzja)
ˇ Centrum Praw Człowieka (Azerbejdżan)
Projekt miał na celu wspieranie współpracy i wymianę informacji miedzy organizacjami zajmującymi się ochroną praw obywatelskich. Dzięki niemu zostały przyjęte regionalnie akceptowane standardy dla identyfikacji przypadków naruszania praw obywatelskich. W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, utworzono bazę danych oraz stronę internetową dotyczącą kwestii związanych z prawami obywatelskimi w regionie, opublikowano materiały informacyjne i przeprowadzono monitoring środków masowego przekazu.
Wersja językowa: rosyjska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Eurasia Foundation
1350 Connecticut Ave. NW Suite 1000 Washington, D.C. 20036
U.S.A.
Tel: 202-234-7370
Fax: 202-234-7377

Eurasia Foundation
122 Tolstoy str. Suite 4 Baku 370005, Azerbejdżan
Tel./Fax: (99412) 97-25-50, 97-17-33

Eurasia Foundation
4 Demirchyan str. Yerevan 375019
Armenia
Tel./Fax: (3741) 56-54-78, 58-60-59, 58-61-59

Eurasia Foundation
3 Kavsadze str. Tbilisi 380079
Gruzja
Tel./Fax: (995 32) 22-32-64, 25-39-42, 25-39-43
E-mail: synergy@eurasia.org.ge,
eurasia@eurasia.org