This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Moscow School of Human Rights www.mshr.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją, powstałą w ramach projektu Human Rights. Education in Russia i finansowaną m.in. ze środków ONZ, Rady Europy, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Celem organizacji jest promowanie edukacji w dziedzinie praw człowieka i procesów demokratyzacji poprzez takie działania jak: wypracowanie strategii i programów dotyczących sfery praw człowieka, szkolenia nauczycieli szkół średnich i urzędników państwowych, informowanie społeczeństwa o zagadnieniach dotyczących praw człowieka, praw dziecka oraz rozwoju demokracji na świecie i dzielenie się doświadczeniami z dotychczasowej działalności.
Moscow School of Human Rights organizuje wykłady, międzynarodowe sesje naukowe oraz seminaria poświęcone propagowaniu idei edukacji społeczeństwa w zakresie praw człowieka i obywatela, pokoju i procesów demokratyzacji. Strona oferuje przegląd działalności organizacji, jej publikacje oraz linki do innych stron.
Wersja językowa: rosyjska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Moscow School of Human Rights
Luchnikov Lane 4
Moskwa 101000
Rosja
Tel.: +7(095)5776904
Fax: +7(095)5776904
E-mail: mshr@mshr.ru