This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Celem strony interentowej jest uświadamianie wielkiego niebezpieczeństwa płynącego z nietolerancji i uprzedzeń, poprzez pokazanie antyżydowskich mitów, zjawiska dyskryminacji i izolacji, które w ostateczności doprowadziły do Zagłady. Ekspozycję tworzą archiwalne zdjęcia, rysunki, obrazy, dokumenty opatrzone krótkim komentarzem. Poruszanie się po wystawie ułatwia przewodnik. Materiał podzielony jest na bloki: wieki średnie, rozwój współczesnego antysemityzmu, Żydzi w carskiej Rosji, Żydzi w Związku Radzieckim, nazizm i Holocaust, Żydzi rosyjscy po 1941 r., demokracja i prawa mniejszości. Warto zwrócić szczególną uwagę na rzadziej prezentowane materiały jak np. plakaty propagandowe, karykatury, średniowieczne freski.
Wersja językowa: angielska, rosyjska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: E- mail: frnds@friends-partners.org