This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Campaign Against Racism and Fascism (CARF) www.carf.demon.co.uk
"CARF" to niezależne antyrasistowskie czasopismo, zajmujące się dokumentacją oporu przeciwko rasizmowi. "CARF" dokumentuje działalność różnych organizacji, monitoruje grupy rasistowskie i zachowania fanów piłki nożnej, prowadzi kampanie antydeportacyjne i inne. Działa na terenie Wielkiej Brytanii. "CARF" nie współpracuje z żadną partią polityczną. W skład grupy CARF wchodzą prawnicy, dziennikarze, studenci, pracownicy różnych organizacji, których łączy pragnienie zwalczania rasizmu. CARF od pięciu lat rozszerza swoją działalność na całą Europę. Zajmuje się między innymi badaniem łamania przepisów imigracyjnych przez czarnoskórych nielegalnych imigrantów oraz wpływem rasizmu na politykę wobec państw Trzeciego Świata.

"CARF", oprócz typowo analitycznych artykułów, co najmniej 4 strony każdego numeru poświęca na opis kampanii, kalendarz działań i ważne wydarzenia, które zdarzyły się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: CARF
BM BOX 8784
London WC1N 3XX
United Kingdom
Tel.: +44 20 7837 1450
E-mail: info@carf.demon.co.uk