This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures czyli Powszechna Akademia Kultury to elitarny klub powstały w 1992 r. z inicjatywy Elie Weisela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Skupia kilkadziesiąt osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki (m. in. Umberto Eco, Salman Rushdie, z Polski Leszek Kołakowski) i działa pod patronatem prezydenta Francji. Członkowie klubu spotykają się raz w roku w Muzeum Louvre w Paryżu. Tematem ich referatów jest postrzeganie przyszłości świata w kategoriach etycznych, zwalczanie nietolerancji, ksenofobii, dyskryminacji, walka z biedą, ignorancją, degradacją różnych forma życia. Strona organizacji zawiera Uniwersalną Kartę Kultur będącą manifestem uchwalonym 9 listopada 1992 r. na inaugurację działalności. Akademia Kultury przygotowuje też podręcznik interaktywny, którego autorami są U. Eco, F. Colombo i J. Le Goffr. Podręcznik ten ma dotyczyć tolerancji wobec różności, inności szeroko pojmowanej: fizycznej (niepełnosprawni), płciowej (równość kobiet i mężczyzn), religijnej, kulturowej, rasowej. Na stronie znajdują się linki do organizacji propagujących tolerancję, ostatnie wydarzenia dotyczące Akademii, kilka recenzji książek i filmów.
Wersja językowa: francuska, angielska, hiszpańska, włoska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
pierwsze 2 rozdziały (w wersji francuskiej tylko pierwszy rozdział) "Accepting Diversity" interaktywnego podręcznika o tolerancji "Różni ale równi" i "Religia", kalendarz multikulturalny dla dzieci (święta obchodzone na świecie)
Kontakt: E-mail: a.u.c.sec.gen@wanadoo.fr