This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Conflict Management Toolkit cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=index
The Conflict Management Toolkit tworzą studenci School of Advanced International Studies (SAIS) przy Uniwersytecie Johns Hopkins w USA. Celem serwisu jest wprowadzenie do zagadnień związanych z przebiegiem konfliktów, zarządzaniem nimi, a także przedstawienie skutecznych narzędzi ich łagodzenia. Autorzy serwisu prezentują syntezę dostępnej literatury przedmiotu, m. in. przedstawiając główne teorie konfliktów.
Do zagadnień praktycznych poruszanych w serwisie należą:
- analiza przykładowych konfliktów
- ewaluacja projektów i programów rozwiązywania konfliktów
- pomoc humanitarna (m.in. sposób jej udzielania oraz problemy z tym związane)
- uchodźstwo (prawo, konwencje, ochrona, problemy i ich rozwiązania)

Część teoretyczna zawiera:
- omówienie przyczyn konfliktów
- definicje konfliktów
- opis przebiegu i dynamiki
- przedstawienie możliwych działań na różnych etapach konfliktu
Dzięki serwisowi studenci i wykładowcy mogą uzyskać dostęp do głównych teorii konfliktów oraz informacje o organizacjach zajmujących się tą problematyką. Praktycy mogą wykorzystać materiały do porównania swojej pracy do innych opisanych tu przypadków oraz ujęć teoretycznych. Strona ma służyć jako mapa, pozwalająca użytkownikom na znalezienie potrzebnych informacji.

Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1. Część praktyczna: cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=cs-home
2. Część teoretyczna: cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=theory-intro
3. Źródła (linki): cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=pr-intro
Kontakt: The Conflict Management Program
Paul H. Nitze School of Advanced International Studies
The Johns Hopkins University
1619 Massachusetts Avenue NW, 4th Floor
Washington DC 20036
USA
E-mail: ameliabranczik@yahoo.com