This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
International Catholic Migration Commission www.icmc.net/docs/en
International Catholic Migration Commission (ICMC) jest finansowana przez organizacje rządowe i pozarządowe a także przez Unię Europejską i ONZ. Głównym celem organizacji jest pomoc osobom zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania z powodu wojen, przemocy i klęsk żywiołowych w integracji ze społeczeństwami przyjmującymi. W projekt ten zaangażowanych jest 65 państw z całego świata a ICMC ma swe oddziały w ponad 20 krajach. ICMC zajmuje się edukacją na rzecz tolerancji oraz udziela pomocy w odnalezieniu członków rodzin odseparowanych w wyniku przesiedleń i klęsk żywiołowych. Na stronach internetowych organizacji znajduje się znaczna ilość materiałów edukacyjnych, raportów, artykułów i publikacji. W serwisie internetowym znajduje się lista organizacji współpracujących z International Catholic Migration Commission oraz linki do kilkudziesięciu organizacji zajmujących się pokrewną tematyką.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The International Catholic Migration Commission
37-39 rue de Vermont
Case Postale 96
1211 Geneva 20
Szwajcaria
Tel.: + 41 22 919 10 20
Fax: + 41 22 919 10 48
E-mail: secretariat.be@icmc.net