This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) to forum spotkań ludów, mniejszości narodowych i nacji represjonowanych, które choć mają różne cele i aspiracje, posiadają wspólny mianownik: żaden z nich nie ma swej reprezentacji na forum międzynarodowym. Wiąże się z tym ograniczona możliwość partycypowania w społeczności międzynarodowej i rozwiązywania problemów poprzez globalne instytucje mające mandat do ochrony praw człowieka czy negocjowania konfliktów.
Serwis internetowy UNPO jest bogaty w materiały edukacyjne. UNPO umożliwia dostęp do artykułów i raportów Amnesty International i szeregu dokumentów międzynarodowych. Dzięki tej organizacji Aborygeni z Australii, mieszkańcy Czeczenii, Inguszetii, Tybetu, Kosowa, Papui Zachodniej czy Zanzibaru mają szanse zaistnieć na forum międzynarodowym. UNPO jest swego rodzaju uzupełnieniem istniejącego współcześnie systemu instytucjonalnego ONZ.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły, raporty Amnesty International, dokumenty międzynarodowe
Kontakt: Unrepresented Nations and Peoples Organisation
P.O. Box 85878
2508 CN Haga
Holandia
Tel.: +31 (0)70 3646504
Fax: +31 (0)70 3646608
E-mail: unpo@unpo.org