This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations (ICDAC) to organizacja założona w 1999 roku przez rząd irański. Jej celem jest promowanie idei współistnienia cywilizacji poprzez zrozumienie odmienności kulturowej. Powołanie do życia ICDAC to próba zapobieżenia spełnieniu się scenariusza teorii zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona i, jednocześnie, odpowiedź na tę teorię. Główne założenia programowe ICDAC to promowanie dialogu między kulturami i cywilizacjami w skali międzynarodowej i narodowej z uwzględnieniem poszanowania Karty Narodów Zjednoczonych oraz wspomaganie rozwoju światowego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne doświadczenia kulturowe. Organizacja zbudowana jest głównie z grup badawczych, podstawowego instrumentu działalności ICDAC. Organizacja seminariów, konferencji, praca badawcza owocująca mnogością publikacji naukowych, to przejawy działalności ICDAC.

Strona internetowa ICDAC zawiera zbiór artykułów z dziedziny nauk społecznych, religii, polityki oraz na temat dialogu pomiędzy cywilizacjami. Dostępny jest także bardzo duży zbiór linków do organizacji zajmujących się szeroko pojętą tematyką dialogu.
Wersja językowa: angielska, arabska, perska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (publikacje naukowe)
Kontakt: International Centre for Dialogue Among Civilizations
91 Lavasani (Farmanieh) St.
Teheran 19375
Iran
Tel.: (+ 98 21) 2206637
Fax: (+ 98 21) 2210482
E-mail: icdac@dialoguecentre.org