This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.coe.int/T/E/North-South_Centre
Do North-South Centre należy 20 państw: Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan i Włochy. Jego powstanie to wynik procesu rozpoczętego w 1984 r. podczas konferencji zorganizowanej przez parlament portugalski, którą zakończono tzw. Deklaracją Lizbońską, zawierającą tezy kampanii na rzecz współzależności i solidarności pomiędzy Północą i Południem. Jej najistotniejszym momentem była konferencja parlamentarzystów w Madrycie w czerwcu 1988 r., która zainicjowała dynamiczny dialog pomiędzy przedstawicielami różnych regionów świata w duchu poszanowania demokracji i godności ludzkiej. Do dialogu włączyły się rządy i organizacje pozarządowe. Właśnie wtedy rząd Portugalii zaproponował powołanie North-South Centre. Centrum rozpoczęło działalność w Lizbonie w 1990 r.
North-South Centre kieruje swoje działania do młodzieży. Priorytetowymi regionami w programie organizacji jest Afryka i kraje basenu Morza Śródziemnego. Metody pracy oparte są o trzyczłonowe hasło: dialog, partnerstwo, solidarność. Do współpracy zapraszane są rządy i parlamenty państwowe, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych oraz organizacje pozarządowe.
Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Pogrupowane tematycznie: www.coe.int/T/E/North-South_Centre/Resources_Centre/2_Thematic_search/
2) Wybór archiwalnych publikacji czasopisma The Independent wydawanego przez North-South Centre: www.coe.int/T/E/North-South_Centre/Resources_Centre/1_The_Interdependent/default.asp#TopOfPage
3) Wybór linków do stron organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych: www.coe.int/T/E/North-South_Centre/Resources_Centre/3_Links/
Kontakt: North-South Centre of the Council of Europe
Avenida da República, n°15 - 4°
1050-185 Lizbona
Portugalia
Tel.: 00 351 21 358 40 30
Fax. 00 351 21 358 40 72 / 21 358 40 37
E-mail: nscinfo@coe.int