This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja ufundowana przez George'a Sorosa, który obecnie jest jej przewodniczącym. OSI to główna jednostka sieci organizacji Fundacji Sorosa, w skład której wchodzą autonomiczne fundacje i organizacje pozarządowe funkcjonujące w ponad 50 krajach świata. OSI współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, rządowymi i instytucjami międzynarodowymi. Jej siedziby mieszczą się w Nowym Jorku i Budapeszcie. Głównymi celami OSI jest wspieranie różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie społeczeństwa otwartego. Realizacja tego założenia odbywa się przez szereg działań np.: poprzez wspieranie reform ekonomicznych, popieranie edukacji na wszystkich poziomach, pomoc w rozwoju mediów i komunikacji, ochronę zdrowia publicznego, sztuki i kultury. Zakres działań organizacji jest bardzo szeroki również ze względu na ich zasięg geograficzny (Europa, Afryka, Ameryka Łacińska, Karaiby, Mongolia, Azja Południowa, Turcja, USA). Na stronie organizacji można znaleźć opisy licznych programów i inicjatyw podejmowanych przez OSI, np.: Program Wschodni - Partnerstwo Ponad Granicami, Międzynarodowy Program Szkolnictwa Wyższego, Program Romów i wiele innych. OSI oferuje również granty i szkolenia.
Strona OSI zawiera wiele informacji dotyczących każdego z programów, zbiór artykułów prasowych i innych publikacji oraz wiele linków.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Artykuły prasowe i publikacje
2) Opisy programów
Kontakt: Open Society Institute
400 West 59th Street
New York, NY 10019
USA
Tel.: 1-212-548-0600
Fax: 1-212-548-4600