This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Conciliation Resources (CR) www.c-r.org
Conciliation Resources (CR) dąży do zapewnienia pomocy ludziom przebywającym na terenach objętych działaniami militarnymi i mieszkańcom obszarów zagrożonych wybuchem walk zbrojnych. Realizacja zadań odbywa się poprzez wdrażanie poszczególnych programów, zorientowanych na wygaszenie konfliktu w określonym kraju czy regionie albo będących akcjami innego typu, np. w ramach programu Uganda, CR wspiera inicjatywy na rzecz zakończenia toczącej się w Ugandzie wojny domowej. Natomiast program Accord dotyczy rozpowszechniania publikacji na temat inicjatyw na rzecz pokoju. Obecnie CR skupia się na 7 programach, tj.: Accord, Angola, Caucasus, Fiji, Media & Conflict in Africa, Uganda, West Africa. W ramach tych programów, CR pomaga lokalnym organizacjom w rozwiązywaniu wynikających z konfliktu zbrojnego problemów ekonomicznych, społecznych i gospodarczych, stara się uaktywniać grupy zmarginalizowane lub wykluczone ze społeczeństwa, zapewnia pomoc ekspertów przy analizie napięć i propaguje dialog jako metodę mogącą zapewnić pokój.
Strona CR zawiera opisy projektów realizowanych przez organizację, roczne raporty z działalności, notatki na temat konkretnych konfliktów, linki do witryn organizacji współpracujących z CR oraz innych jednostek, zajmujących się dziedzinami związanymi z przedmiotem działań CR.


Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Conciliation Resources
173 Upper Street
London N11RG
Wielka Brytania
Tel: +44 (0)20 73597728
Fax: +44 (0)20 7359 4081
E-mail: conres@c-r.org