This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Educators for Social Responsibility Metropolitan Area (ESR Metro) www.esrmetro.org
Educators for Social Responsibility Metropolitan Area (ESR Metro) jest organizacją non-profit, działającą od 1982 r. w szkołach publicznych na obszarze Nowego Jorku. ESR Metro stawia sobie za cel edukację rodziców, uczniów, nauczycieli w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, rozumieniu różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego. Projekty są podzielone na 2 bloki: rozwiązywanie konfliktów i różnorodność (Conflict Resolution & Diversity) oraz świadomość społeczna i aktywność (Social Awareness & Action) Na stronie organizacji dostępne są artykuły dotyczące działalności ESR Metro, archiwum periodyków oraz obszerny zbiór scenariuszy lekcji dla nauczycieli.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
scenariusze lekcji dla nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich, dotyczące bieżących problemów, np.: wojna w Iraku, wybory prezydenckie, przemoc w szkole, stereotypy, prawa człowieka itp. na stronie: www.teachable.moment.org
Kontakt: ESR Metro
475 Riverside Drive, Room 554
New York NY 10115
USA
Tel.: 212 870 3318
Fax: 212 870 2464
E-mail: info@esrmetro.org