This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation (ECF) powstała jako organizacja non-profit w 1954 r. Jej celem było nadanie procesowi integracji europejskiej kulturowego i humanistycznego wymiaru. Obecnie Fundacja jest wspierana przez 23 narodowe komitety, ulokowane w państwach europejskich (m.in. w Polsce). Organizacja zajmuje się promowaniem działalności artystycznej i kulturalnej, zwłaszcza międzynarodowej. Obecne priorytety ECF to: wspieranie dialogu międzykulturowego, zachęcanie do uczestnictwa w kulturze i sztuce, wspieranie działalności kulturalnej. Aby osiągnąć owe cele, ECF dysponuje rozbudowanym programem grantów, przydzielanych organizacjom. Fundacja sama koordynuje szereg programów (pełna lista programów wraz z ich opisami dostępna na stronie).
Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Holandia
Tel.: +31 (0) 20 573 38 68
Fax: +31 (0) 20 675 2231
E-mail: eurocult@eurocult.org