This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Magazyn Międzynarodowy "Obyczaje" www.obyczaje.org.pl
Magazyn międzynarodowy "Obyczaje" wydawany jest od 1998 r. przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", samorządową instytucję kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Każde wydanie periodyku posiada motyw przewodni, wokół którego skoncentrowana jest tematyka esejów i reportaży, np. miejsca pamięci, uprzedzenia rasowe, narodowe i etniczne, integracja europejska. Istnieje możliwość zamieszczenia na stronie własnej oferty współpracy oraz znalezienia partnera do międzynarodowego projektu edukacyjnego lub wymiany młodzieży.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
- książki w formacie pdf: Tomasz Kranz "Edukacja historyczna w miejscach pamięci", Danuta Kurczab, Grzegorz Żuk "Polen und Deutsche in Europa. Stimmen der Jugend", "Polacy i Niemcy - dalecy i bliscy", "Polacy i Niemcy w Europie", Robert Kuwałek, Wiesław Wysok "Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego".
Kontakt: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
20-112 Lublin
Fax: (0-81) 524 33 93
E-mail: redakcja@obyczaje.org.pl