This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue (IRD) to organizacja działająca w ramach Światowego Kongresu Kościołów. Jej zadaniem jest promowaniu kontaktów pomiędzy różnymi wyznaniami, szczególnie między religią chrześcijańską a innymi religiami świata. Dialog ten prowadzić ma do budowania wzajemnego zaufania, odkrywania wspólnych wyzwań i zapobiegania podziałom. Szczególną uwagę zwraca się ku interpretacji współczesnych trendów w ruchach religijnych, analizie wpływu religii na życie polityczne oraz intelektualne, a także próbom zdefiniowania relacji pomiędzy wyznaniami. Ponadto organizacja zajmuje się kwestiami związanymi z wiarami plemiennymi, tradycyjną duchowością a także nowymi ruchami religijnymi.

Na stronie znaleźć można dużą ilość materiałów badawczych, raportów dotyczących współistnienia religii, odnośniki do stron organizacji zajmujących się dialogiem między religiami, rozwiązywaniem konfliktów oraz stron przedstawiających filozofie poszczególnych wyznań.

Obecnie IRD zajmuje się refleksją nad sekularyzacją religii, jej rolą w życiu publicznym, relacjami chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu w kontekście sytuacji Jerozolimy, dialogiem hindusko-chrześcijańskim oraz organizacją muzułmańsko-chrześcijańskiego forum dotyczącego praw człowieka.
Efekty działalności organizacji publikowane są dwa razy do roku w anglojęzycznym piśmie Current Dialogue (dostępne online). WCC opublikowało także książkę My Neighbour's Faith and Mine. Theological discoveries through interfaith dialogue (dostępna na stronie).
Wersja językowa: angielska, rosyjska, niemiecka, hiszpańska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Raporty, materiały badawcze, periodyki: www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
2) Materiały z kampanii przeciwko przemocy: www2.wcc-coe.org/dov.nsf
3) Książka My Neighbour's Faith and Mine: Theological discoveries through interfaith dialogue: www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/mfm-e.html
4) Informacje dotyczące edukacji ekumenicznej, wychowania dla pokoju, itp.: www.wcc-coe.org/wcc/what/education/index-e.html
5) Edukacja a HIV/AIDS www.wcc-coe.org/wcc/what/mission/facing2.html
6) Pokój i sprawiedliwość społeczna – gry: www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/world_trade.html, www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/wall_street.html
7) Omówienie inicjatyw podejmowanych na rzecz walki z ksenofobią i rasizmem w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Francji: www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/racism-e.html
Kontakt: WCC Interreligious Relations Team
150 Route de Ferney
P.O. Box 2100
1211 Geneva 2
Szwajcaria
Tel.: (+41 22) 791 6381
Fax: (+41 22) 791 0361
E-mail: hu@wcc-coe.org